Seuraa meitä Facebookissa Seuraa meitä Instagramissa

Opiskelukäytännöt

Tutustu tarkemmin Vaskiakatemian opiskelukäytäntöihin, opetuksen tavoitteisiin ja sisältöön.

Vaskiakatemian oppilaat ovat tavoitteellisesti harjoittelevia nuoria soittajia, jotka saavat Vaskiakatemiasta intensiiviopetusta perinteisten musiikkioppilaitosten lukukausien rinnalla. Vanhempien oppilaiden kohdalla Vaskiakatemian tavoitteena on antaa lisämotivaatiota oman instrumentin opiskeluun, kannustaa jatko-opintoihin sekä lisätä mahdollisuuksia päästä ammattiopintoihin. Nuoremmille oppilaille Vaskiakatemia toimii kannustimena jatkaa tavoitteellista soittoharrastusta.

Lukuvuonna 2023–2024 Vaskiakatemia keskittyy uusien oppilaiden hankintaan. Syksyn 2023 ja alkukevään 2024 aikana Vaskiakatemia järjestää tapahtumaviikonloppuja, joiden aikana valitaan soittajat mukaan loppukesästä 2024 alkavaan varsinaiseen toimintaan. Tapahtumaviikonloppuihin ovat kaikki alueen nuoret vaskisoittajat tervetulleita. Katso tarkemmat tiedot tapahtumaviikonlopuista Opetus 2023–2024 -sivulta.

Jatkossakin Vaskiakatemia järjestää tapahtumaviikonloppuja eri puolilla Suomea 3-5 kertaa vuodessa kutsuen kunkin paikkakunnan nuoret vaskisoittajat mukaan toimintaan. Tapahtumaviikonloppujen aikana oppilaat saavat ryhmäopetusta, yksityistunteja sekä osallistuvat yhteissoittoon. Nämä tapahtumaviikonloput ovat kaikille avoimia, ilmoittautuminen jokaiseen viikonloppuun aukeaa noin kuukautta ennen viikonloppua. Tapahtumaviikonloput ovat oppilaille omakustanteisia. Tapahtumaviikonloput ovat ponnahduslauta tavoitteellisen toiminnan pariin ja uusien opiskelijoiden valinta on jatkuva prosessi. 

Varsinaisen toiminnan käynnistyttyä Vaskiakatemian opetusperiodit ovat toimintaan valituille opiskelijoille maksuttomia. Matkakustannuksista tulee lähtökohtaisesti huolehtia itse, mutta tapauskohtaisesti tilannetta voidaan pohtia yhdessä. Opetusperiodien aikana valitut oppilaat saavat yksityistunteja, osallistuvat yhteissoittoon sekä oppivat lisää vaskisoittajan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Anni Jääskeläinen toimii psyykkisen valmennuksen opettajana tarjoten oppilaille tietoa ja monipuolisia harjoituksia psyykkiseen valmentautumiseen. Tutustu Anniin tarkemmin hänen omilla verkkosivuillaan