Seuraa meitä Facebookissa Seuraa meitä Instagramissa

Hakeminen

Lue miten ja milloin Vaskiakatemiaan voi hakea ja mitä hakijalta edellytetään.

Lukuvuonna 2023–2024 Vaskiakatemia keskittyy uusien oppilaiden hankintaan. Syksyn 2023 ja alkukevään 2024 aikana Vaskiakatemia järjestää tapahtumaviikonloppuja, joiden aikana valitaan soittajat mukaan loppukesästä 2024 alkavaan varsinaiseen toimintaan. Nuoren ei tarvitse osallistua kaikkiin syksyn 2023 ja alkukevään 2024 tilaisuuksiin, koska ne ovat sisällöltään hyvin samankaltaiset. Jatkossakin Vaskiakatemia järjestää tapahtumaviikonloppuja eri puolilla Suomea 3-5 kertaa vuodessa kutsuen kunkin paikkakunnan nuoret vaskisoittajat mukaan toimintaan. Katso tapahtumaviikonloppujen ajankohdat ja paikat Opetus 2023–2024 -sivulta.  Tapahtumaviikonloput ovat ponnahduslauta tavoitteellisen toiminnan pariin ja uusien opiskelijoiden valinta on jatkuva prosessi. 

Hakijoilta edellytetään tavoitteellista soiton harrastamista ja valmiutta sitoutua Vaskiakatemian toimintaan. Tapahtumaviikonloppujen aikana tarkastellaan erityisesti seuraavia seikkoja, riippumatta soittajan tasosta ja iästä: hakijan innokkuutta ja sitoutuneisuutta soiton harrastamiseen, omaksumiskykyä, rytminkäsittelyä ja musikaalisuutta.

Hakuprosessista ja opiskelijavalinnoista vastaavat Vaskiakatemian vastuuopettajat. Lisätietoa hakemisesta voi pyytää myös sähköpostitse. Katso Vaskiakatemian yhteystiedot.

Hakuvaiheessa Vaskiakatemia ei osallistu hakijalle koituviin kustannuksiin.